evol@evolkimya.com.tr   @evolkimya   +90 (0232) 480 04 00

Metal Boya ve Astarları

EVOL KİMYA kendi markası ile yapısal çelik yüzeylerin ve çelik sanayi yapılarının korozyona karşı korunmasına yönelik boya ve kaplamaları üretmektedir.

Genel sanayi uygulamalarında; araç üstü ekipman sektörü, tarım aletleri ve genel makine sanayi üreticilerine ürünlerinin değerini arttıracak koruyucu boyalar ile hizmet vermekte ve üreticinin ürününde albeni yaratacak çözümler üretmektedir.

Yapısal Çelik üreticilerine, ISO 12944 standardına uygun ürettiği antikorozif boyalar ile hizmet vermekte ve sanayicinin yatırımını korumasında yardımcı olmaktadır.

Havaalanı, AVM, kimyasal tesisler, depo ve çelikhane gibi çelik inşa yatırımları ile petrokimya tesislerinde yer alan çelik sanayi yapıların, depolama tank ve boruların, liman tesislerinin korozyona karşı korunmasında AR-GE çalışmalarımıza dayanan boya sistemi çözümlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

EVOL Kimya kendi ArGe çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni jenerasyon poliürea ürünleri ile çelik yapıların korozyondan korunmasında mevcut sistemlere göre çok daha dayanıklı ve kolay uygulanabilen, seri servise alma imkanı veren ürün grubunu bu sektöre tanıtımında öncülük etmektedir.

 

ÇELİKTE KAPLAMANIN ÖNEMİ:

Korozyon, bir maddenin çevresi ile etkileşimi sürecinde değişime uğraması sonucu işlevini yitirmesidir. Çeliğin korozyona uğraması sonunda sahip olduğu özelliklerini yitirmiş farklı bir malzeme ortaya çıkar. Bu durum çeliklerin karşılaştığı en önemli problemlerdendir.

Karbon çeliğin korozyonunu yavaşlatmak için kendini ispat etmiş birçok teknik geliştirilmiştir. Koruyucu boyalar; yeterli performansları, kolay ulaşılabilir olmaları ve farklı ürün özellikleri yanında dekoratif görüntü sağlamalarından dolayı bu tekniklerden en yaygın olarak kullanılanıdır.

Uygun özellikte antikorozif boya ve kaplama sistemi ile korunan çelik yapılarda;

  • Yatırım ömrü artar,
  • Bakım maliyetleri azalır,
  • Ortam kaynaklı korozif etkilere dayanım artar.

 

Boya uygulamalarından beklenen sonuçların alınabilmesi için bağımsız kuruluşlar (NACE, SSPC, FROSIO) uygulama sırasında sahada yapılması gereken test ve kontrolleri belirlemiş, boya uygulayıcı ve saha denetçileri için eğitim programları geliştirmiştir.

Saha testleri yapılırken birçoğu uluslararası standartlarla belirlenmiş yöntemler uygulanır.

EVOL Kimya tecrübeli sertifikalı saha denetçileri ile müşterilerinin boyama projelerinin boya sistemine ve standartlara uygun yürütülmesinde yardımcı olmaktadır. Bu amaçla;

  • Boya sistemi seçimi,
  • Uygulama öncesi yüzey hazırlığı,
  • Uygulama öncesi uygun ortam ve hava koşulları,
  • Uygulama sırasında seçilen boya sistemi ve kalınlıklarına uygunluk,
  • Uygulama sırasında kat üstü kat sürelerine uygunluk,
  • Uygulama sonrası saha testleri ile,

seçilen boyama projesine uygun boyamanın yapılmasını denetler ve raporlar.